Czy można legalnie nie płacić ZUS-u?

201606.10
0

Czy można legalnie nie płacić ZUS-u? Na tak postawione pytanie zapewne każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce chciałby znać odpowiedź. Brzmi ona: tak, można w Polsce prowadzić działalność gospodarczą i nie płacić ZUS-u.

Ponieważ składki na ubezpieczenie społeczne ciągle rosną i w nic nie wskazuje, żeby w najbliższym czasie miało się coś zmienić, a wielu naszych klientów zwraca się do nas z takim pytaniem, postaramy się w tym artykule przedstawić kilka sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, które nie spowodują przykrego obowiązku opłacania składki na rzecz ZUS. Odpowiemy zatem na pytanie – Czy można legalnie nie płacić ZUS-u?

Katalog osób, które są uznawane za osoby prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą jest katalogiem zamkniętym. Osoby te są w przepisach enumeratywnie wyliczone. Mając zatem na uwadze treść tych przepisów istnieje kilka sposobów optymalizacji ZUS  przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Pierwszym sposobem jest prowadzenie przedsiębiorstwa w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą co najmniej dwóch wspólników. Naszym zdaniem jest to najbardziej bezpieczny sposób optymalizacji składki na rzecz ZUS-u z punktu widzenia ewentualnej kontroli ze strony ZUS-u. Dodatkowo wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za zobowiązania samej spółki. Niedogodnością tej formy prowadzenia działalności gospodarczej jest tak zwane „podwójne opodatkowanie” jednak i ten problem można rozwiązać przy pomocy legalnych sposobów optymalizacji podatkowej.

Kolejnym, bardzo racjonalnym rozwiązaniem jest prowadzenie przedsiębiorstwa w formie zagranicznej spółki kapitałowej z oddziałem w Polsce. Ta forma prowadzenia biznesu jest bardzo dobra z punktu widzenia optymalizacji ZUS oraz optymalizacji podatkowej. Oddział spółki zagranicznej nie posiada osobowości prawnej i zdolności sądowej co może być utrudnieniem, ale może także stwarzać pewne korzyści.  Jeżeli pracodawcą będzie zagraniczna spółka, to wyłączone zostanie Polskie ustawodawstwo dotyczące ubezpieczeń społecznych w tym zakresie i w konsekwencji obowiązek podlegania ZUS-owi. Zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku podjęcia zatrudnienia na terenie innego kraju UE np. Wielkiej Brytanii, osoba prowadząca działalność gospodarczą np. w Polsce zobowiązana jest się wyrejestrować z polskiego systemu ubezpieczeń. W tym miejscu zwracamy jednak uwagę, że w ostatnim czasie wiele osób prowadząc działalność gospodarczą, jak i życiową wyłącznie na terenie Polski zatrudniało się fikcyjnie w zagranicznych spółkach. Taki sposób optymalizacji ZUS należy uznać za nieprawidłowy i nielegalny. Zatem ta forma optymalizacji ZUS jest zalecana w przypadku posiadania związków biznesowych z kontrahentami zagranicznymi lub w przypadku posiadania współpracowników, wspólników lub partnerów za granicą albo w przypadku prowadzenia częściowej działalności poza granicami Polski.

Inne rozwiązania prawidłowej optymalizacji ZUS to: prowadzenie przedsiębiorstwa w formie Spółki komandytowo-akcyjnej, prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej przez osobę pozostającą w stosunku pracy lub tak zwany „mały ZUS”.

Podsumowując, odpowiedź na pytanie czy można legalnie nie płacić ZUS-u brzmi: Tak, można. Jednak zastosowane rozwiązania muszą być adekwatne, powinny zawsze być wynikiem naszej konkretnej sytuacji i nie mogą stanowić całkowitej fikcji stworzonej na potrzeby uniknięcia obowiązku zapłaty składki na rzecz ZUS.