Przedawnienia – obrona dłużnika

Przedawnienia – obrona dłużnika

Jedną z form obrony podejmowanej przed sądem jest zarzut przedawnienia roszczeń dochodzonych przez powoda. Przedawnienie to instytucja prawa cywilnego uprawniająca dłużnika do odmowy zaspokojenia roszczenia wierzyciela po upływie określonego czasu. Choć przedawnienie nie unicestwia roszczenia (wierzytelności), to jednak uniemożliwia jego skuteczne dochodzenie (także przed sądem). Przedawnione roszczenie, którego spłaty dłużnik odmówił, nazywane jest w prawie…

Read More

Reprywatyzacja

Reprywatyzacja

Powszechnie, mianem „reprywatyzacji” określane jest zadośćuczynienie za pozbawienie danej osoby prawa własności, które w rzeczywistości sprowadza się do realizacji przysługującego prawa do odszkodowania. Jako proces reprywatyzacja rozpoczyna się w następstwie wprowadzonych w życie aktów prawnych, mocą których prywatni właściciele zostają pozbawieni swojej własności. W latach 1944-1962 w Polsce rządzonej przez nielegalną władzę jaką był Polski…

Read More

Prawo reklamy i sponsoringu – zakres obsługi

Prawo reklamy i sponsoringu – zakres obsługi

przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów o świadczenie usług reklamowych (w tym reklam TV, radio, prasa oraz internet), przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkiego rodzaju umów sponsoringowych wydarzeń i imprez, w tym kulturalnych, komercyjnych, artystycznych i sportowych, przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkiego rodzaju umów związanych z realizacją kampanii reklamowych i promocyjnych, w tym umów agencyjnych, telemarketingowych,…

Read More

Prawo sportowe

Prawo sportowe

Pomoc prawna oferowana dla świata sportu wymaga wieloaspektowego i kompleksowego podejścia do zagadnień, jak również wiedzy i doświadczenia z wielu odległych od siebie dziedzinach prawa.  Najczęściej dotyczą one zagadnień z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podatkowego, własności intelektualnej czy też prawa pracy. Problemy te związane są z zawieraniem umów, prowadzoną działalnością gospodarczą, ochroną własności intelektualnej, kwestią…

Read More

Prawo pracy

Prawo pracy

Oferujemy doradztwo i obsługę prawną w zakresie prawa pracy. Naszą ofertę kierujemy zarówno do pracodawców jak i pracowników. Oferta dla pracodawców obejmuje: bieżącą obsługę pracodawców, w zakresie prawa pracy, doradztwo w zakresie najkorzystniejszego sposobu zatrudnienia pracowników/współpracowników oraz przygotowanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług, umów o zakazie konkurencji, kontraktów…

Read More

Służebność przesyłu – odszkodowania

Służebność przesyłu – odszkodowania

Służebność przesyłu wprowadzono do kodeksu cywilnego w sierpniu 2008 r. w celu uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których urządzenia takie się znajdują. Uregulowania wprowadzono także w celu ułatwienia dalszych inwestycji w sieci przesyłowe, ponieważ służebność może być ustanowiona także w odniesieniu do urządzeń dopiero planowanych. Służebność przesyłu…

Read More

Windykacja

Windykacja

Oferujemy naszym Klientom kompleksową i bardzo skuteczną windykację należności na drodze prawnej.  Jesteśmy wyspecjalizowani w dochodzeniu wierzytelności wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Specjalizujemy się w windykacji należności, która zawiera się w trzech etapach: postępowanie polubowne, postępowanie sądowe, postępowanie egzekucyjne. Dłużnik traktowany jest jak każdy inny kontrahent, który ma problem z płynnością finansową. Podejście takie pozwala…

Read More

Odszkodowania

Odszkodowania

Bardzo szeroki wachlarz postępowań o różnym charakterze, w których pomagaliśmy skutecznie naszym Klientom, sprawia iż dzięki dużemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie wziąć na siebie ciężar prowadzenia nawet bardzo trudnego i złożonego postępowania. Wcześniej, w trosce o dobro i jakość świadczonych usług prawnych uczciwie analizujemy powierzone nam zagadnienie i przed podjęciem współpracy przedstawiamy złożoność problemu, informując jednocześnie…

Read More

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Od 01 stycznia 2015 r. osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, w momencie kiedy utraciła możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań ( takich jak spłata rat kredytów etc.) może ogłosić upadłość konsumencką (bankructwo). Upadłość może ogłosić w każdym przypadku chyba że sama, świadomie do niej doprowadziła, lub była ona wynikiem jej niedbalstwa. Nowe prawo wprowadza także możliwość…

Read More

Restrukturyzacja, plany naprawcze, upadłość firm

Restrukturyzacja, plany naprawcze, upadłość firm

Dzięki wysokiej specjalizacji w zakresie Prawa upadłościowego i naprawczego, uczestnikom postępowań upadłościowych możemy zaoferować skuteczną pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania upadłościowego, zarówno w opcji układowej jak i likwidacyjnej. Dysponujemy wiedzą niezbędną do reprezentowania dłużników w postępowaniach upadłościowych, począwszy od szczegółowej analizy sytuacji ekonomicznej, przez wybór optymalnej ścieżki postępowania, przygotowanie przedsiębiorstwa i zarządu do postępowania, poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie…

Read More