prawo-pracyOferujemy doradztwo i obsługę prawną w zakresie prawa pracy. Naszą ofertę kierujemy zarówno do pracodawców jak i pracowników.
Oferta dla pracodawców obejmuje:
  • bieżącą obsługę pracodawców, w zakresie prawa pracy,
  • doradztwo w zakresie najkorzystniejszego sposobu zatrudnienia pracowników/współpracowników oraz przygotowanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług, umów o zakazie konkurencji, kontraktów managerskich i innych niezbędnych dokumentów,
  • przygotowanie Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, klauzul poufności, procedur itp.,
  • doradztwo w zakresie najbezpieczniejszego sposobu rozwiązania umów z pracownikami/współpracownikami oraz przygotowanie dokumentów związanych z rozwiązywaniem tych umów,
  • doradztwo w zakresie spraw pracowniczych w przypadku zwolnień grupowych, restrukturyzacji, likwidacji, outsourcingu,  przejęć zakładu pracy,
  • reprezentacja pracodawców przed sądem pracy (prowadzenie negocjacji  z pracownikiem, sporządzanie wszelkich pism procesowych oraz uczestnictwo w rozprawach sądowych) we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w sprawach: odwołań pracowników/współpracowników od rozwiązania umów o pracę i innych umów, o odszkodowania i zadośćuczynienia, o mobbing, o dyskryminację, o zapłatę zaległych wynagrodzeń, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych, nocnych, ekwiwalentów, odprawy itp.
Oferta dla pracowników obejmuje:
  • konsultowanie treści umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług, umów o zakazie konkurencji, kontraktów managerskich i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia czy współpracy,
  • doradztwo w przypadku rozwiązania czy zmiany umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, umowy o zakazie konkurencji, kontraktu managerskiego i innych umów,
  • reprezentacja pracowników przed sądem pracy (w tym prowadzenie negocjacji  z pracodawcą, sporządzanie wszelkich pism procesowych oraz uczestnictwo w rozprawach sądowych) we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w sprawach: odwołań pracowników/współpracowników od rozwiązania umów o pracę i innych umów, o odszkodowania i zadośćuczynienia, o mobbing, o dyskryminację, o zapłatę zaległych wynagrodzeń, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych, nocnych, ekwiwalentów, odprawy itp.