prawo-reklamy

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów o świadczenie usług reklamowych (w tym reklam TV, radio, prasa oraz internet),
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkiego rodzaju umów sponsoringowych wydarzeń i imprez, w tym kulturalnych, komercyjnych, artystycznych i sportowych,
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkiego rodzaju umów związanych z realizacją kampanii reklamowych i promocyjnych, w tym umów agencyjnych, telemarketingowych, mailingowych, z fotografem, producentem wykonawczym, reżyserem, grafikiem, modelem, aktorem, lektorem, itp.,
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o lokowanie produktu (product placement),
 • doradztwo prawne w zakresie przygotowywania koncepcji i założeń kampanii reklamowych i promocyjnych, w tym opiniowanie projektów reklam telewizyjnych, radiowych, prasowych oraz internetowych,
 • doradztwo prawne w zakresie warunków reklamy regulowanych produktów, w tym alkoholu, tytoniu, środków leczniczych i spożywczych,
 • przygotowywanie regulaminów konkursów, sondaży, plebiscytów, loterii promocyjnych, promocji sprzedaży i innych akcji marketingowych,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z akcjami marketingowymi, w tym stosownych zgód na wykorzystywanie prac konkursowych, wizerunku i głosu, artystycznego wykonania, przetwarzania danych osobowych, przesyłania informacji handlowych, itp.,
 • przygotowywanie i opiniowanie treści materiałów reklamowych i promocyjnych,
 • przygotowywanie dokumentacji i wniosków o zezwolenie Ministra Finansów na przeprowadzenie loterii promocyjnej,
 • doradztwo prawne w zakresie rozpatrywania reklamacji dotyczących organizowanych akcji marketingowych, w tym konkursów, sondaży, plebiscytów, loterii promocyjnych,
 • doradztwo prawne i reprezentacja w przypadku sporów sądowych z zakresu przeprowadzonych działań reklamowych i promocyjnych oraz realizowanych kontraktów handlowych,
 • optymalizacja kosztów oraz optymalizacja podatkowa w wyniku poprawnie przeprowadzanych działań marketingowych.