reprywatyzacjaPowszechnie, mianem „reprywatyzacji” określane jest zadośćuczynienie za pozbawienie danej osoby prawa własności, które w rzeczywistości sprowadza się do realizacji przysługującego prawa do odszkodowania.

Jako proces reprywatyzacja rozpoczyna się w następstwie wprowadzonych w życie aktów prawnych, mocą których prywatni właściciele zostają pozbawieni swojej własności. W latach 1944-1962 w Polsce rządzonej przez nielegalną władzę jaką był Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i Krajowa Rada Narodowa wydane zostało mnóstwo rozporządzeń, ustaw i dekretów, określanych obecnie jako akty nacjonalizacyjne, na podstawie których własność prywatna przeszła we władanie państwa.
W naszej codziennej praktyce zajmujemy się wszystkimi rodzajami spraw reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości, w tym w szczególności doradzamy w sprawach z zakresu:

 • reformy rolnej,
 • nacjonalizacji lasów,
 • majątków opuszczonych i porzuconych,
 • zarządu państwowego (tymczasowego),
 • nacjonalizacji przemysłu,
 • gruntów warszawskich,
 • mienia zabużańskiego,
 • nieruchomości kościelnych,
 • reaktywacji przedwojennych spółek, którym przysługiwały prawa do nieruchomości,
 • wywłaszczeń,
 • a także we wszystkich innych sprawach dotyczących nieruchomości przejętych przez państwo po II wojnie światowej, niezależnie od istnienia lub rodzaju podstawy prawnej takiego przejęcia.

Doświadczenie współpracujących z nami prawników, sprawia iż potrafimy już po wstępnych dokumentach otrzymanych od Klienta ocenić możliwość wygrania procesu, nie wpędzając w niepotrzebne koszty naszych Klientów.

Zachęcamy wszystkich Państwa – jeśli ten problem Was dotyczy – do skorzystania z naszych usług, gdyż wartość odszkodowawcza utraconych nieruchomości najczęściej osiąga milionowe zadośćuczynienia. Po analizie Państwa sprawy możemy pokryć znaczną część kosztów, umawiając się z Państwem na rozliczenie po wygranej sprawie.