obsluga-przedsiebiorstw-porady-prawneDzięki wysokiej specjalizacji w zakresie Prawa upadłościowego i naprawczego, uczestnikom postępowań upadłościowych możemy zaoferować skuteczną pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania upadłościowego, zarówno w opcji układowej jak i likwidacyjnej.

Dysponujemy wiedzą niezbędną do reprezentowania dłużników w postępowaniach upadłościowych, począwszy od szczegółowej analizy sytuacji ekonomicznej, przez wybór optymalnej ścieżki postępowania, przygotowanie przedsiębiorstwa i zarządu do postępowania, poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, aż po czynności w toku postępowania upadłościowego, a także negocjacje z wierzycielami w ramach upadłości układowej.

Reprezentujemy wierzycieli i upadłych w sporach z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi, skutecznie przeciwdziałając negatywnym skutkom konfliktu i braku należytej staranności w prowadzeniu postępowań.

Reprezentujemy przedsiębiorców w sytuacji zagrożenia oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości z braku środków na przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Skutecznie przeciwdziałamy oddaleniu wniosku z powodów określonych w art. 13 PUIN, efektywnie przeprowadzamy postępowanie zażaleniowe, doprowadzając do skorygowania błędnych orzeczeń zapadających w pierwszej instancji.

Elastyczna polityka wynagrodzeń pozwala nam zaoferować usługi nie tylko dużym podmiotom, ze skomplikowaną sytuacją prawną i ekonomiczną i wielomilionowym zadłużeniem, ale także mniejszym spółkom i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą.