sluzebnosc-przesyluSłużebność przesyłu wprowadzono do kodeksu cywilnego w sierpniu 2008 r. w celu uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których urządzenia takie się znajdują.

Uregulowania wprowadzono także w celu ułatwienia dalszych inwestycji w sieci przesyłowe, ponieważ służebność może być ustanowiona także w odniesieniu do urządzeń dopiero planowanych.

Służebność przesyłu określa zakres, w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się jego urządzenia przesyłowe. Dotyczy to wszelkich konstrukcji i instalacji tworzących linie do doprowadzania i odprowadzania m.in. płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń o podobnym przeznaczeniu.

Właścicielom nieruchomości należy się również odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

O jak najlepsze warunki dla naszych Klientów dba wyspecjalizowany zespół prawników mających doświadczenie w prowadzeniu spraw ze wszystkimi przedsiębiorcami przesyłowymi, począwszy od właścicieli linii elektrycznych, a kończąc na właścicielach wodociągów, ropociągu czy gazu.

Bardzo często prowadzone przez nas sprawy kończymy już na etapie negocjacji – w postępowaniu przedsądowym, co niewątpliwie stanowi potwierdzenie i gwarancję skutecznego dochodzenia należności.

Radzimy wszystkim zainteresowanym naszą ofertą, aby nie zwlekali z podjęciem decyzji o uregulowaniu służebności na swoich gruntach, ponieważ stoimy w przeddzień wejścia nowej ustawy regulującej zakres służebności, co wiąże się z ryzykiem wprowadzenia niekorzystnych zapisów dla właścicieli nieruchomości.