obsluga-przedsiebiorstw-upadloscOd 01 stycznia 2015 r. osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, w momencie kiedy utraciła możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań ( takich jak spłata rat kredytów etc.) może ogłosić upadłość konsumencką (bankructwo).

Upadłość może ogłosić w każdym przypadku chyba że sama, świadomie do niej doprowadziła, lub była ona wynikiem jej niedbalstwa.

Nowe prawo wprowadza także możliwość upadłości układowej konsumenta co pozwala na zawarcie porozumień z wierzycielami bez konieczności oddania dorobku życia.

Proces ogłoszenia upadłości rozpoczyna się od przygotowania wniosku który jest rozpatrywany przez Sąd.

Przy współpracy wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie świadczymy usługi doradztwa prawnego dla osób fizycznych w zakresie  upadłości konsumenckiej w tym również upadłości układowej .

Forma doradztwa prawnego jest zgodna z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Klienta. W ramach doradztwa można zlecić zarówno prowadzenie całej sprawy (w tym reprezentacja Klienta przed sądem) jak i tylko ograniczyć współpracę do sporządzenia wniosku). W bardziej skomplikowanych stanach prawnych na życzenie Klienta sporządzane są również szczegółowe analizy i opinie.