windykacjaOferujemy naszym Klientom kompleksową i bardzo skuteczną windykację należności na drodze prawnej. 

Jesteśmy wyspecjalizowani w dochodzeniu wierzytelności wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Specjalizujemy się w windykacji należności, która zawiera się w trzech etapach:

  • postępowanie polubowne,
  • postępowanie sądowe,
  • postępowanie egzekucyjne.

Dłużnik traktowany jest jak każdy inny kontrahent, który ma problem z płynnością finansową. Podejście takie pozwala nam zachować dobre relacje zarówno ze zleceniodawcą (wierzycielem), jak i z dłużnikiem. Dzięki takiemu podejściu dłużnik współpracuje ze swoim wierzycielem w czasie egzekwowanie należności, jak i po jej zakończeniu, nie naruszając poprawnych relacji między obydwoma stronami.

Nadzorujemy, aby dłużnik spłacał swój dług wobec wierzyciela i zapobiegamy uchylaniu się przed spłatami przez dłużnika oraz zaprzestaniu płatności wobec swojego wierzyciela. Zabezpieczamy tym samym swoich Klientów przed działaniem dłużnika zmierzającym do jak najszybszego przerwania płatności zobowiązania i naturalnymi predyspozycjami dłużników do przeciągania płatności w czasie tak, aby dług był nieściągalny pod względem formalno-prawnym.
Nad poprawną realizacją windykacji należności – oprócz prawników – czuwają także negocjatorzy terenowi oraz prywatni detektywi namierzający majątek dłużnika.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych wypracowanych metod.