Poniższy katalog Dobrych Praktyk to zasady i wartości etyczne, które w odniesieniu do swoich Klientów stosuje na co dzień w Saraton Sp. z o. o. Nasza praca ma przynosić Spółce zyski, ale zawsze w zgodzie ze standardami, które sami sobie wyznaczyliśmy.

Katalog Dobrych Praktyk Saraton Sp. z o.o.:

1. Rzetelność.

2. Najwyższa jakość obsługi Klienta.

3. Wysokie kompetencje wszystkich członków zespołu i stały rozwój pracowników.

4. Ochrona danych osobowych Klientów i wszelkich informacji o Klientach.

5. Jasny czytelny zbiór procedur określających zasady funkcjonowania firmy.

6. Bezwzględne stosowanie się do obowiązujący przepisów prawa.

7. Ścisłe przestrzeganie zasad i rekomendacji obowiązujących podmioty działające na rynkach doradztwa i obsługi prawnej, rynku finansowym, nieruchomości i innych na których Saraton Sp. z o.o. operuje.

8. Uczciwa konkurencja.

9. Współpraca tylko z zaufanymi kooperantami, partnerami zewnętrznymi i współpracownikami.

9. Uczciwa i rzetelna reklama.

10. Działalność pro publico bono.