Finansowanie pomostoweTo jeden ze sposobów, dzięki któremu firma może zabezpieczyć płynność finansową w przypadku wydatkowania dużych nakładów pieniężnych na inwestycje, które mogą przyczynić się do rozwoju prowadzonej działalności, zwiększenia jej wartości rynkowej i transakcyjnej.

Finansowanie pomostowe to forma pomocy oferowana przez instytucje finansowe, banki lub przedsiębiorstwa, która umożliwia pełnie realizowanie założonych planów pomiędzy okresem finansowania inwestycji i jej refundowania. Przedsiębiorca może skorzystać z różnych form finansowania pomostowego, mogą to być między innymi: kredyty pomostowe, pożyczki bankowe i pozabankowe, pożyczki korporacyjne od innych przedsiębiorców, zaliczki uzyskane od podmiotu refundującego inwestycję.

Na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego na ogół przedsiębiorca musi posiadać określone środki finansowe. Nawet podczas prowadzenia prac przygotowawczych będą one wymagane. W okresie pomiędzy pokryciem kosztów inwestycji, a ich refundacją, zastosowanie znajdują właśnie narzędzia finansowania pomostowego, pozwalających na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Finansowanie pomostowe sprawdza się, gdy przedsiębiorca np. pozyskał środki z Unii Europejskiej na realizację swojego projektu, ale do czasu ich otrzymania musi czerpać z innego źródła, aby móc prowadzić zaplanowane prace, bądź w sytuacji gdy Firma stara się dopiero o tą formę dofinansowania.

Ta forma finansowania stosowana jest przez spółki przed przeprowadzeniem IPO w celu pozyskania środków finansowych na bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Podmiot finansujący w trakcie przeprowadzania IPO spółki ma na ogół możliwość zamiany przekazanych środków na akcje. Często bridge financing jest zatem formą przedpłaty na poczet nabycia udziałów spółki, które zostaną wyemitowane w przyszłości.

Możliwe formy stosowania finansowania pomostowego są bardzo szerokie. W niektórych przypadkach może być ono po prostu wykorzystywane w bieżącej działalności firmy, na przykład: w spłacie dotychczasowych zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego lub instytucji bankowych.

Finansowanie pomostowe spłacane jest ze środków pozyskanych z zysków Klientów, finansowania bankowego lub ze wsparcia funduszy Unii Europejskiej.