Finansowanie unijneOkreślając potrzebne Państwa firmie źródła finansowania i poszukując możliwości pozyskania tych źródeł, szczególnie w perspektywie lat 2014-20, z całą pewnością należy brać pod uwagę możliwość finansowania projektów ze środków unijnych.

Fundusze Europejskie będą przyznawane beneficjentom z pięciu krajowych programów: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Wschodnia oraz z 16 programów regionalnych. Dodatkowo projekty realizowane z partnerem zagranicznym mogą być dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Fundusze Europejskie to nie tylko dotacje. Na realizację projektu można uzyskać pożyczkę lub kredyt, udostępniane na korzystnych warunkach. Możliwe jest także korzystanie z innych instrumentów finansowych, np. funduszy kapitałowych czy poręczeń, których otrzymywanie także ułatwiają Fundusze Europejskie.

Należy pamiętać, że większość projektów finansowanych ze środków unijnych będzie wymagało zaangażowania kapitałów własnych. Zatem już w fazie analizy i projektowania przedsięwzięcia należy rozważyć jakie to będą środki. Kapitał własny, kredyt bankowy, leasing czy może inwestor zewnętrzny.

Już we wstępnym określeniu programu oraz możliwości finansowania odpowiednich dla Państwa potrzeb niezastąpiona będzie pomoc specjalistów.