mediacjeMediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu, bez udziału sądu.

W większości krajów na świecie mediacja jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi. W USA tylko 5% spraw zgłoszonych do sądu trafia na wokandę, reszta rozwiązywana jest polubownie. Porozumienie osiągnięte poprzez rozwiązanie konfliktu, a nie rozstrzygnięcie narzucone przez arbitra, czy sędziego, jest akceptowane i uznawane przez Strony. Trudno przecież nie zgodzić się i nie respektować decyzji, w której podejmowaniu brało się czynny udział.

Mediacja jest pomocna we wszelkich problemach i sporach między ludźmi. Prowadzona jest zarówno w sprawach sądowych, jak i prywatnych – zgłoszona przez strony, które nie radzą sobie już z problemami i konfliktami. Mediacja jest procedurą, której można poddać praktycznie każdy rodzaj sporu.