obsluga-przedsiebiorstw W ramach doradztwa prawnego oferujemy szereg wyspecjalizowanych usług z zakresu obsługi prawnej dla przedsiębiorców.

Należyte przygotowanie dokumentów transakcji przed jej przeprowadzeniem znacznie zmniejsza ryzyko negatywnych skutków związanych z transakcją w przyszłości. Dotyczy to także należytego zabezpieczenia swych interesów na wypadek niewypłacalności lub upadłości kontrahenta.

Należyte przygotowanie dokumentów i zadbanie o ochronę własnych interesów na wypadek, gdyby transakcja nie powiodła się lub powstały problemy z jej realizacją jest nie tylko korzystniejsze, ale i dużo tańsze dla przedsiębiorcy, niż późniejsze korzystanie z usług prawników w celu rozwiązania powstałego już problemu.

W ramach swojej działalności oferujemy szereg wyspecjalizowanych usług z zakresu obsługi prawnej dla przedsiębiorców.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z klientem i zależy od stopnia zawiłości sprawy, wymaganego nakładu pracy oraz przewidywanego czasu trwania. Wynagrodzenie może być również ustalane w sposób zryczałtowany, w systemie ratalnym od każdej dokonanej w sprawie czynności.