spolki-itp Umowa stałej obsługi prawnej zapewnia klientowi najlepsze warunki korzystania z pomocy prawnej.

Koszt zamawianych usług prawnych i szybkość ich świadczenia dostosowana jest do potrzeb klienta. Jest to oferta skierowana przede wszystkim do przedsiębiorstw i innych podmiotów wymagających świadczenia pomocy prawnej w sposób ciągły.

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane bądź ryczałtowo za dany okres czasu i w zależności od wybranego pakietu usług.

Zakres współpracy obejmuje pełną obsługę prawną firmy. Udzielanie pisemnych i ustnych porad prawnych jest jednym z podstawowych sposobów świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom. Ilość regulacji prawnych i stopień ich komplikacji sprawia, że pomoc profesjonalisty pozwala znaleźć odpowiednie pod względem prawnym rozwiązanie problemu. Porady dotyczą styku różnych dziedzin prawa, np. prawa gospodarczego, prawa autorskiego, prawa ubezpieczeń, prawa spółek, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa cywilnego i innych.

Podstawowe korzyści wynikające z zawarcia umowy o stałą obsługę prawną to: pierwszeństwo w realizacji projektów i zadań, niższe koszty usług prawnych niż przy zamówieniach jednorazowych, stałe, niezmienne, znane koszty obsługi prawnej, łatwość i szybkość kontaktu z prawnikami (telefonicznie, emailem, itp.).