Preferencyjne pożyczki unijnePerspektywa unijna na lata 2014-2020 obejmuje nie tylko finansowanie bezzwrotne w formie dotacji. W perspektywie tej przeznaczono znaczące środki także w postaci tzw. preferencyjnych pożyczek unijnych, czyli środków zwrotnych. W minionej perspektywie przedsiębiorcy z segmentu MSP mieli możliwość wykorzystania środków zwrotnych w wysokości około 2 mld złotych. W ramach obecnej perspektywy przewidywana pula środków zwrotnych, z których będą mogli korzystać przedsiębiorcy MSP sięgnie blisko 7 mld złotych.

Najczęściej występującą formą środków zwrotnych są tzw. pożyczki unijne lub poręczenia kredytowe. W przypadku tych pierwszych mimo, iż nie są tak szeroko rozpowszechnione wśród przedsiębiorców jak dotacje cieszą się coraz większym powodzeniem. Wpływa na to ich atrakcyjność wyrażona zarówno w oprocentowaniu, jak również innym podejściu do oceny ubiegających się firm, niż ma to miejsce w bankach komercyjnych.

Przykładowa oferta:

  • Kwota pożyczki: 300 tys. zł,
  • Oprocentowanie: od 1,23% stałe oprocentowanie przez cały okres spłaty,
  • Prowizja za udzielenie: brak,
  • Prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak,
  • Prowizja za wcześniejszą spłatę: brak,
  • Karencja w spłacie kapitału: do 9 miesięcy,
  • Okres spłaty pożyczki: od 60 do 84 miesięcy.

O pożyczkę mogą się ubiegać podmioty z sektora MSP w tym także firmy start up działające od momentu zarejestrowania działalności.

Zabezpieczeniem jest obligatoryjnie weksel in blanco oraz np. hipoteka, zastaw rejestrowy, poręczenie wekslowe itp.